Warunki usługi

Niniejsza Umowa ustanawia warunki korzystania z witryny moboappsfree.com i wszystkie treści, usług i produktów dostępnych na miejscu (łącznie dalej UNESCO). Moboappsfree (zwanych dalej albo “Moboappsfree”, “my”, “nasz” lub “nas”) jest właścicielem operacyjny UNESCO. Użytkownik zgadza się przyjąć witryny bez żadnych zmian, wszystkich warunków zawartych w niniejszej Umowie oraz w innych wytycznych, polityki (w tym Moboappsfree polityka prywatności) i procedury opublikowane od czasu do czasu na Stronie przez Moboappsfree.

Proszę przeczytać umowę przed uzyskaniem dostępu do lub korzystania z Serwisu ostrożnie. Poprzez dostęp, przeglądanie lub korzystanie z Serwisu lub jakiejkolwiek jego części, zgadzasz się na każdy z warunków określonych w niniejszym dokumencie. W przypadku, gdy nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy, nie dostępu do Strony lub w inny sposób korzystać z Usług. Jeśli te warunki są uważane za ofertę przez Moboappsfree, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych warunków. Masz prawo do korzystania ze Strony tylko, jeśli jesteś w wieku 16 lat lub starszych.

1. Twoje konto Moboappsfree i strony
Jeśli tworzysz bloga i / lub miejsca na stronie, są w pełni odpowiedzialni za bezpieczeństwo swojego konta i bloga, a jest wyłącznie odpowiedzialny za wszystkie działania podjęte w związku z tym blogu, jak również wszelkie działania, które zdarzają się na lub za pośrednictwem konta. Nie możesz ustawić zwodnicze słowa kluczowe meta i opis na swoim blogu z zamiarem handlu imienia lub reputacji innych osób. Moboappsfree zastrzega sobie prawo do wymiany bądź usunięcia meta opis lub słowa kluczowe, które uzna za niewłaściwe lub niezgodne z prawem, lub w inny sposób może spowodować Moboappsfree odpowiedzialności. W przypadku jakiegokolwiek nieautoryzowanego dostępu do swojego bloga, konta lub innego naruszenia bezpieczeństwa, Moboappsfree należy powiadomić o tym niezwłocznie. Nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania przez Ciebie, w tym wszelkiego rodzaju szkody wynikającej z tych działań.

 2. Obowiązki Uczestników
Podczas zarządzania blog, zamieszczanie komentarzy do niego, publikowanie jakichkolwiek materiałów lub linków na stronie, lub w inny sposób dostarczając (lub pozwolić nikomu na dostarczenie) materiał za pośrednictwem Serwisu (dowolny taki materiał, zwany dalej “Treści”), można zakładać, pełną odpowiedzialność za jego treść, a wszelkie uszkodzenia wynikające z tej treści, niezależnie od jego formy, która obejmuje, ale nie ogranicza się do tekstu, obrazów, plików audio lub wideo, lub kod oprogramowania. Dlatego też, podczas publikowania treści na stronie, należy potwierdzić i uzasadnić, co następuje:

– Wszelkie dalsze korzystanie z treści przekazywanych przez ciebie nie naruszają prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności praw autorskich, znaków towarowych, praw patentowych lub tajemnic handlowych stron trzecich;

– Jeżeli własność intelektualna udostępniać na swojej stronie, należy do pracodawcy, masz albo (i) otrzymał zgodę pracodawcy do publikacji lub dystrybucji treści, w tym, ale nie ograniczając się do dowolnego kodu, lub (ii) Twoje Pracodawca dał wam wszelkie prawa do Treści;

– Zostały w pełni uwzględnione jakiekolwiek licencje innych firm w odniesieniu do treści, i podjęły wszelkie niezbędne środki, aby przejść do użytkowników końcowych wszystkie obowiązkowe Warunków;

– Treść nie zawiera żadnych szkodliwych lub zainstalować złośliwe oprogramowanie lub destrukcyjny (w tym, bez ograniczeń, wirusy i robaki, konie trojańskie, rootkity, backdoory i inne złośliwe oprogramowanie);

– Zawartość nie jest maszyną lub generowane losowo (spam), i nie zawiera niepożądanych lub nieetycznych reklam mających na celu przyciągnięcie ruchu lub zwiększenia rankingu w wyszukiwarkach witryn stron trzecich, lub w dążeniu do nielegalnych działań (czyli phishing), lub oszukują z odbiorców co do źródła informacji (np spoofing);

– Treści nie zawierają żadnych zakazanych produktów (pornografia, przemoc lub groźby), i prywatności lub reklamowych praw osobom trzecim nie są naruszone;

– Nie używać spam elektronicznie (na przykład niechcianych wiadomości elektronicznych, linków spam, list dyskusyjnych, blogów lub witryn innych, itp) na swoim blogu promocji;

– Adres URL swojego bloga lub jego nazwa nie wprowadza w błąd czytelników, co im myśleć, że jesteś inna firma lub osoba; równie dobrze jak

– Masz dla treści, które zawiera kod, prawidłowo opisane i / lub klasyfikowane rodzaj, charakter, wyznaczony wykorzystania i skutków oprogramowania, bez względu na to, czy to było wymagane przez Moboappsfree czy nie.

Po przesłaniu Treści być dodawane do witryny, użytkownik udziela Moboappsfree globalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej prawo do zmiany, adaptacji, reprodukowania i publikowania Treści wyłącznie w celu pokazania, dystrybucji i promocji bloga. Jeśli zdecydujesz się skasować zawartość, podejmiemy stosowne kroki w celu usunięcia go z witryny, ale musisz zrozumieć, że buforowanie lub odniesienia do treści nie mogą być czyszczone natychmiast.

Moboappsfree ma prawo, według własnego uznania, (i) odrzucić lub usunąć Treści, które w rozsądnej ocenie Moboappsfree, narusza którykolwiek z jego polityką, lub jest w jakikolwiek sposób złośliwe lub obraźliwe, lub (ii) zakazać lub odmówić dostępu do i korzystania z Serwisu do jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, z jakiegokolwiek powodu. Ponadto, nie mamy obowiązku zwrotu żadnych wcześniej wypłaconych kwot.

3. Nasze usługi
Możesz wybrać dowolny produkt lub usługę dostępną na naszej stronie. Dodatkowe terminy płatności mogą być włączone przez Moboappsfree w innych komunikatów, lub w zależności od rodzaju usługi wybrać. Należy pamiętać, że nie zwróci żadnych opłat.

Rejestrując się Moboappsfree i tworzenia konta, użytkownik zgadza się uiścić opłaty, czy tych ustawień lub powtarzających się. Opłaty będą pobierane od momentu rozpoczęcia korzystania z usług za każdym razem przed upływem opłaconego okresu abonamentowego. Moboappsfree zastrzega sobie prawo zmiany warunków płatności i opłat w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

4. Obowiązki Odwiedzający witrynę
Moboappsfree nie może i nie sprawdza całą zawartość, w tym oprogramowanie, które jest publikowane na stronie, a zatem nie może być odpowiedzialny za treści, jego wykorzystania lub skutku. Jako operator witryny, Moboappsfree nie twierdzi, albo stwierdza, że ​​zatwierdza materiały opublikowane na stronie, i nie zamierza stwierdzić, że taka zawartość jest poprawne, użyteczne i nieszkodliwe. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podjęcie niezbędnych środków, aby chronić siebie lub system komputera przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi szkodliwymi zawartości.

Należy pamiętać, że strona może zawierać materiały obsceniczne, obraźliwe lub wątpliwej natury, ze błędy techniczne lub typograficzne i inne nieścisłości. Może również zawierać informacje, które naruszają prywatność lub prawa publiczne, prawa własności intelektualnej i inne prawa własności strony trzeciej, kopiowania, pobierania lub których stosowanie jest obwarowane dodatkowymi warunkami, czy zostały one stwierdzone, czy nie. Moboappsfree nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania przez użytkowników Serwisu lub z innych działań tych gości, takich jak pobieranie materiałów zamieszczonych tutaj.

5. Treści na innych stronach internetowych
Moboappsfree nie może i nie sprawdza wszelkie treści, w tym oprogramowania, opublikowanych przez innych stron internetowych i stron, które linkują do Moboappsfree.com, lub do których linki Moboappsfree.com. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością pisał na tych stronach i stron, a zatem nie może być odpowiedzialny za treści, które publikuje lub użytkowania. Łącząc się stron internetowych lub stron internetowych, które nie są własnością Moboappsfree, nie twierdzimy, albo stwierdza, że ​​popieramy tych stron i stron internetowych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podjęcie niezbędnych środków w celu ochrony systemu komputera przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi szkodliwymi zawartości. Moboappsfree nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z takich stron internetowych i stron internetowych.

6. Polityka DMCA i Naruszenie praw autorskich
Moboappsfree respektuje prawa własności intelektualnej innych osób i wnioski innych do respektowania praw własności intelektualnej. Jeśli uważasz, że materiał umieszczony na lub wiąże się poprzez moboappsfree.com, narusza Twoje prawa autorskie, należy powiadomić Moboappsfree o naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawa o naszej Digital Millennium Copyright (DMCA) polityki. Moboappsfree odpowie na wszystkich takich ogłoszeń, a także, w razie potrzeby, usunięcia materiałów, które naruszają prawa autorskie lub wyłączyć linki do niej. Będziemy zablokować konto i dostęp do serwisu z każdego zwiedzającego, który w odpowiednich okolicznościach, wielokrotnie naruszającym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej. W tym przypadku, Moboappsfree nie będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich wcześniej wypłaconej kwoty.

7. Własność intelektualna
W ramach niniejszej Umowy, Moboappsfree nie przeniesienia na niego jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, należące do Moboappsfree lub osoby trzeciej, a Moboappsfree pozostaje jedynym właścicielem wszystkich tych praw, tytułów i interesów. Moboappsfree “nazwa domeny, logo i inne znaki towarowe, grafiki, znaki usługowe lub logo używane w związku z moboappsfree.com, są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Moboappsfree lub jego władze licencyjnych. Wszystkie inne znaki handlowe, grafika i logo użyte w związku z Serwisu mogą być znakami towarowymi osobom trzecim. Zgadzasz się, że używając strony nie uzyskają prawo lub licencji na kopiowanie, powielanie, lub w inny sposób używać żadnych znaków towarowych, które są własnością Moboappsfree lub innych osób trzecich.

8. Uznanie
Zastrzegamy sobie prawo do umieszczania linków Uznanie, takie jak “Powered by Moboappsfree”, temat autora nazwą lub czcionki w stopce atrybucji bloga lub na pasku narzędzi.

9. Produkty naszych Partnerów
Jeśli aktywować produkt naszego partnera (np motyw) niniejszym wyraża zgodę na warunki, które partnerskiego serwisu. Aby zrezygnować z ich warunki korzystania z usługi musisz dezaktywować produkt, dostarczone przez tego partnera.

10. Zmiany
Moboappsfree zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, zastąpić, usunąć lub zmodyfikować każdą część niniejszej Umowy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, by sprawdzić tę umowę okresowo zmian. Wszystkie zmiany automatycznie uwzględniane natychmiast po ich umieszczenia na stronie. Dalsze korzystanie lub dostęp do Serwisu po tym momencie oznacza akceptację tych zmian do Umowy. Wszystkie nowe funkcje i / lub usługi oferowane przez Moboappsfree za pośrednictwem Serwisu w przyszłości podlegają również do niniejszej Umowy.

11. Zakończenie
Moboappsfree zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w dowolnym czasie bez uprzedzenia, z lub bez przyczyny, lub bezpośrednio, jeśli naruszone warunki niniejszej Umowy. W celu rozwiązania niniejszej Umowy lub zaprzestania korzystania z konta w moboappsfree.com (jeśli posiadasz), może po prostu zaprzestać korzystania z Serwisu. Kończąc korzystania z Serwisu, natychmiast traci prawo do korzystania z Usług, oraz umożliwić Moboappsfree do natychmiastowego usunięcia konta.
Nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich za zamknięcie konta, zgodnie z niniejszą Umową.

12. Oświadczenie Zastrzeżone
Moboappsfree zapewnia strony “tak jak jest”. Ani my, ani nasi licencjodawcy i dostawcy dostarczają (tj zrzekają) żadnych gwarancji, niezależnie od tego, czy są one wyraźnych lub dorozumianych, w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Moboappsfree, jej licencjodawcy i dostawcy nie gwarantują, że strony będą działać w sposób ciągły, bez przerw, będzie bezpieczny i bez błędów. Użytkownik rozumie i zgadza się, że wyraźnie pobrania z, lub w inny sposób uzyskania usługi lub treści poprzez korzystanie z Serwisu, na własne ryzyko.

13. Odpowiedzialność Ograniczenia
Moboappsfree, jego dostawcy i licencjodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do dowolnego przedmiotu niniejszej Umowy, co jest związane z jakąkolwiek umową, ścisłym obowiązkiem, zaniedbania lub innej podstawy prawnej i sprawiedliwego, w odniesieniu do: (i) wszelkie szkody, w sposób zamierzony , wtórne lub przypadkowe; (ii) koszty produktów / usług w zastąpieniu uszkodzonych nich; (iii) przerwał stosowanie, utrata lub inne zakłócenie danych; lub (iv) wszelkie kwoty, które są większe od opłat wnoszonych przez Ciebie do Moboappsfree w ramach niniejszej umowy w ciągu ostatniego roku przed powództwa. Moboappsfree nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie spowodowane sprawach poza ich kontrolą. Powyższe nie ma zastosowania w zakresie, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa.

14. Gwarancja i ogólne Przedstawicielstwo
Użytkownik potwierdza i gwarantuje (i), że będzie korzystać z Serwisu zgodnie z niniejszą Umową, Moboappsfree Polityka prywatności i wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji (w tym wszelkich lokalnych przepisów w danym kraju, państwa, miasta lub innego obszaru administracyjnego, odnoszące się do zachowania w Internecie a dopuszczalna zawartość, oraz inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do transmisji danych ze Stanów Zjednoczonych lub kraju zamieszkania); oraz (ii) za pomocą strony, nie będzie naruszać lub przywłaszczenie praw własności intelektualnej stron trzecich.

15. Odszkodowanie
Zgadzasz się zrzekają się wszelkich roszczeń i zabezpieczy się Moboappsfree, swoje władze licencyjne oraz dostawców, jak również ich dyrektorów, pracowników i agentów wszystkie koszty, w tym honorariów adwokackich, które powstają w związku z Serwisu, w tym, lecz nie ograniczając się do listy naruszenia warunków niniejszej Umowy.

 

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między użytkownikiem i Moboappsfree na jej przedmiotu. W związku z tym, że może zostać zmieniona jedynie na pisemny kierunku autoryzowanego zarządu Moboappsfree lub bezpośrednio przez Moboappsfree w drodze delegowania zmieniony. Niniejsza Umowa, każdy dostęp lub korzystanie z serwisu będzie prawu Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem przypadków, w których prawo właściwe, jeśli istnieje, nie stanowi inaczej, z wyłączeniem jego konfliktów przepisu prawa, a miejsce dla wszelkich sporów odnoszących się do lub wynikające z dowolnego samo będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych znajdujących się w Wielkiej Brytanii.

Z wyjątkiem roszczeń o słuszności lub nakazu zadośćuczynienia lub roszczeń dotyczących praw własności intelektualnej (które mogą być rozwiązane w dowolnym właściwym sądem bez delegowania obligacji), żadnych innych roszczeń, procedur lub działań na rzecz lub w inny sposób wynikających z niniejszej Umowy, będą ostatecznie rozstrzygane w Zgodnie z zasadami arbitrażu Comprehensive arbitrażu sądowego oraz usługi mediacyjne, Inc. (“Zacięcia”) przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Arbitraż będzie mieć miejsce w Wielkiej Brytanii, w języku angielskim, a ostateczna decyzja może być egzekwowane przez sąd. Koszty opłat za czynności adwokackie są wypłacane przez stronę wygrywającą w każdym skarg dotyczących niniejszej Umowy. Jeśli jakakolwiek część Umowy zostanie uznana za niewykonalne lub nieskuteczne, to zostanie wyjaśnione w celu odzwierciedlenia pierwotnej intencji stron, podczas gdy reszta Umowy pozostanie w pełnej mocy. Odpadków z obu stron, aby zgodzić się na jakikolwiek warunek niniejszej Umowy, lub jakiejkolwiek jego naruszeniem, w każdym przypadku, w żaden sposób nie będzie odstąpić od takich warunkach ani żadnych następujące naruszenie ich.

Możesz przenieść swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy na jakąkolwiek inną stronę, że wyraża zgodę na związanie się warunkami niniejszej Umowy; Moboappsfree może scedować swoich praw wynikających z niniejszej Umowy bez żadnych warunków.

Niniejsza umowa ma działać w interesie stron i będą wiążące dla jej następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy.